Forum

Спорт ба Хэвлэл мэд...
 
Notifications
Clear all

Спорт ба Хэвлэл мэдээлэл: хамрах хүрээ ба олон нийтийн ойлголт хоорондын харилцаа

2 Posts
2 Users
0 Likes
104 Views
Posts: 134
Topic starter
(@tonysmit)
Reputable Member
Joined: 1 year ago

Спортын талаарх олон нийтийн ойлголт, ойлголтыг төлөвшүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ удаагийн дугаарт спортын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хамрах хүрээ, Олон нийтийн ойлголт хоорондын хамаарлыг авч үзье. Дүрслэлээс хүүрнэл хүртэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь бидний спортын тухай ойлголт, тэднийг тоглодог тамирчдын талаар хэрхэн төлөвшүүлдэг вэ?

1 Reply
Posts: 232
(@georgewilson)
Reputable Member
Joined: 1 year ago

Нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэл танд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээг илүү сайн мэддэг байх нь танд маш чухал бөгөөд бооцоо тавьдаг хүмүүст онцгой байдаг. Би хувьдаа https://1xbet.mn/   дээр хийдэг, би юу ч алга. Би юу ч алга гэдгийг баталгаажуулахын тулд янз бүрийн спортын дансуудыг тогтмол хийдэг, би ялах бооцоо хийхэд тусалдаг.

Reply
Share: