Forum

Một người có triển ...
 
Notifications
Clear all

Một người có triển vọng có thể tìm được một công việc tốt ở đâu?


HarryJohnson
Posts: 76
Topic starter
(@harryjohnson)
Trusted Member
Joined: 7 months ago

Tôi đang nói về tuổi trẻ đang ở đâu. Vì vậy, tất cả bây giờ đều ở trên chúng ta, không có lời nào! Hôm qua con trai tôi và tôi đã tìm kiếm một công việc bán thời gian cho nó trên Internet. Bạn có thể giới thiệu một cái gì đó không phức tạp lắm không?

Share: